காசாளர் சேவை

உங்கள் விற்பனையாளர்களுக்கு பணம் செலுத்துதல், உங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணம் செலுத்துதல், வெளிநாட்டு பரிமாற்றம், மூலதன சரிபார்ப்பு மற்றும் வங்கியில் உள்ள பிற சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட உங்கள் இணைய வங்கியை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்ளலாம்.

01

மாத / காலாண்டு வாட் மற்றும் கார்ப்பரேட் வருமான வரி தாக்கல்

02

ஆண்டு நிறுவன வருமான வரி தாக்கல்

03

கார்ப்பரேட் வரி திட்டமிடல்

எங்கள் வரி சேவைகளில் அடங்கும்

  • கட்டுமான வரி, முத்திரை வரி போன்ற பிற வரிகளை கணக்கிட்டு தாக்கல் செய்யுங்கள்.
  • விலை நிர்ணய கொள்கை உருவாக்கம்
  • தனிநபர் வருமான வரி தாக்கல்
  • தனிநபர் வருமான வரி ஆலோசனை

தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

கிராஸ் அல்ட்ரிகீஸ் லிகுலா செட் மேக்னா டிக்டம் போர்டா. ப்ரெசென்ட் சேபியன் மாஸா, கன்வாலிஸ் எ பெல்லென்டெஸ்க் நெக், எஜெஸ்டாஸ் அல்லாத நிசி. வெஸ்டிபுலம் ஆன்டி இப்சம் ப்ரிமிஸ் இன் ஃபாஸிபஸ் ஓர்கி லக்டஸ் மற்றும் அல்ட்ரிசஸ் போஸ்யூரே.

ta_INதமிழ்