Zahájení podnikání v Číně má mnoho výhod. Mnoho podnikatelů ze zahraničí spěchá založit podnikání v této zemi.

Země se nyní stává velmi populární volbou pro ty, kteří chtějí zakládat malé podniky z jiných zemí.

Výhoda malého podnikání v Číně

Protože jste tady, vsadím se, že založení malé firmy v Číně je možnost, kterou zvažujete. Pokud je to váš případ, měli byste vědět jednu nebo dvě o tom, jak zde podnikat.

Mezi věcmi, které je třeba vědět, je, jak postupovat v celém procesu zakládání malého podniku na území Čínské republiky.

Trend 2021: Jak zahájit malé podnikání v Číně jako cizinec?

Ať už uvažujete o zahájení dovozu nebo vývozu zboží, zahájení školy nebo vysoké školy, obchodování s kosmetickými výrobky, prodeji nebo výrobě léčiv nebo investování do zdravotnictví, tento příspěvek vás provede procesem zahájení podnikání.

Založení malé firmy

První věcí, kterou musíte udělat, je rozhodnout se, zda chcete podnikat výhradně v Číně.

Můžete také založit jen část svého podnikání, jako je výrobní operace v nejvíce se rozvíjející ekonomice světa.

Měli byste začít prozkoumáním výhod a nevýhod fungování zcela v této zemi.

Měli byste také zvážit celkové náklady na podnikání zde.

Zjistíte, že náklady na podnikání v Číně jsou mnohem nižší než při podnikání jinde.

Jak zahájit malé podnikání v Číně

Nyní postupujte podle následujících kroků:

Zajistěte, aby podnikání, které zakládáte, bylo legální

Poskytněte subjektům zakázáno 100% podílet se na těžbě, nemocnicích, vzděláváních a dalších.

Čínští státní příslušníci mají menší omezení, pokud jde o vlastnictví podniků.

Pokud jste však zahraničním investorem, ujistěte se, že zahajujete podnikání, které bude schváleno příslušnými orgány.

 

Rozhodněte se o umístění

Jak již bylo zmíněno dříve, Čína je velmi velká země. Musíte prozkoumat zemi a vědět, kde byste měli na základě svého trhu založit své podnikání.

Trend 2021: Jak zahájit malé podnikání v Číně jako cizinec?

Celkové náklady na založení a provoz firmy mohou také určit umístění, které si vyberete.

Pokud hledáte podnikání s nízkým rozpočtem, můžete zvážit umístění v Číně.

Je to proto, že sazby daně v takových oblastech bývají nižší. Pokud jsou však vaši cíloví zákazníci ve velkých městech, měli byste najít místo v jednom z městských center.

 

Podnikatelský plán pro malé firmy v Číně

Vytvořte životaschopný podnikatelský plán s rozpočtem s dlouhodobou projekcí.

Podnikání je nejdůležitější dokument pro každou malou firmu.

Poskytuje pokyny ke každému aspektu. To se vám bude hodit, když budete hledat finančníka nebo půjčky od věřitelů.

Jak zahájit malé podnikání v Číně

Poskytněte požadovanou dokumentaci

Všechny podniky v Číně musí být zaregistrovány. Proces registrace je pro podniky vlastněné čínskými občany jednodušší než pro podniky vlastněné cizinci.

Vlastník nebo investor do WFOE je povinen předložit dokumentaci ze své domovské země. Pokud jste cizinec, musíte předložit dokumentaci z vaší země.

Pokud jste z jiné země, musíte také předložit dokumentaci potvrzující vaši finanční přiměřenost ve vaší domovské zemi. Budete také muset poskytnout důkazy prokazující, že váš partner souhlasil se zpracováním dokumentů vaším jménem.

Mějte správné dokumenty

Měli byste vědět, jaké dokumenty jsou nutné, abyste mohli skoláč v Číně.

Níže jsou uvedeny dokumenty, které od vás vyžaduje čínský investiční podnikatelský subjekt:

  • Stanovy společnosti. Alternativně můžete poskytnout ekvivalentní kopii
  • Bankovní dopis prokazující stav účtu investora
  • Originální osvědčení o statusu, zejména pro investory z Kanady a USA
  • Obchodní licence
  • Popis činností investora, spolu s dalšími materiály, které zahrnují webové stránky, brožury a výroční zprávu atd.

Všechny dokumenty musí být předloženy v čínštině.

Musí být také opatřeny razítkem a podepsány příslušnými přechodnými institucemi.

Najměte si ředitele prodeje a marketingu

Musíte uvést své podnikání na trh. Pomůže vám v tom marketing a prodejci.

Ujistěte se, že jim vysvětlíte své podnikání a to, co jim budete prodávat, aby mohli podle toho provádět marketing.

2021 Aktualizováno: Jak snadno nastavit úžasnou čínskou společnost (jako cizinec)?

cs_CZČeština